Skip to the main content

Onze website

Wij maken nog steeds gebruik van onze eigen website: www.derobber.nl Daar zijn de onder meer de voor onze club relevante zaken als statuten, huishoudelijk en wedstrijdreglement te vinden. Ook is het oudere foto-archief daar te vinden. Voor het afmelden van deelname aan een clubavond is het formulier te vinden op www.derobber.nl/afmelden.htm

Andere artikelen
Nieuwsbrieven ’t Robbertje

Nieuwsbrieven ’t Robbertje

Statutair gezien heeft BC de Robber tot doel het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords...

27/09/2020 - Rob Beerthuizen